Về trang chủ Công nghệ Đa cấp 19 tháng lừa đảo của đa cấp Liên Kết Việt

19 tháng lừa đảo của đa cấp Liên Kết Việt

Lê Xuân Giang mở Công ty Liên Kết Việt kinh doanh da cấp, trong 19 tháng hoạt động (4/2014-11/2015) đã lừa 2.100 tỷ đồng của 68.000 người.

Lê Xuân Giang mở Công ty Liên Kết Việt kinh doanh da cấp, trong 19 tháng hoạt động (4/2014-11/2015) đã lừa 2.100 tỷ đồng của 68.000 người.

Lê Xuân Giang mở Công ty Liên Kết Việt kinh doanh da cấp, trong 19 tháng hoạt động (4/2014-11/2015) đã lừa 2.100 tỷ đồng của 68.000 người.
Theo VNE

Năm 2026: Dự báo Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già

Truyện ngắn: Thánh nữ

Có thể bạn quan tâm