Về trang chủ Kinh doanh Thương trường 9 tháng năm 2020: 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

9 tháng năm 2020: 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD

Trong 9 tháng năm 2020, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 59,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong 9 tháng năm 2020, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 59,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trong 9 tháng năm 2020, có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 59,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Theo TTXVN

Việt Nam xuất siêu khoảng 17 tỷ USD trong 9 tháng qua

EVFTA: Cần quan tâm hơn đến các rào cản phải vượt qua

Có thể bạn quan tâm