Apec Mandala Wyndham Mũi Né: Chủ đầu tư vi phạm Luật Phòng-chống rửa tiền

Chủ đầu tư báo cáo chưa mua bán, chuyển nhượng và ký hợp đồng kinh doanh. Vậy nhưng, thực tế chủ đầu tư và các đơn vị phân phối đã giao dịch,chuyển nhượng bất động sản thông qua các hình thức ký kết hợp đồng vay, văn bản thỏa thuận, bản đăng ký nguyện vọng. … Đọc tiếp Apec Mandala Wyndham Mũi Né: Chủ đầu tư vi phạm Luật Phòng-chống rửa tiền