Về trang chủ Chứng khoán Báo cáo tài chính lãi thành lỗ: Những chiếc bẫy chực chờ nhà đầu tư

Báo cáo tài chính lãi thành lỗ: Những chiếc bẫy chực chờ nhà đầu tư

Báo cáo tài chính (BCTC) của công ty cổ phần có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán là một tiêu chí để nhà đầu tư định giá giá trị cổ phiếu. Thế nhưng có nhiều BCTC công bố kết quả lãi lớn, sau kiểm toán lại kết luận lỗ nặng, những BCTC kiểu này đã làm cho nhà đầu tư phải thua lỗ nặng nề nhưng không biết kêu vào đâu.

Đất Xanh-DXG: Từ lãi chuyển sang lỗ gần 300 tỷ
Trên BCTC tự lập, CTCP tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) ghi nhận lãi trước thuế 229 tỷ đồng. Tuy nhiên, BCTC được thực hiện bởi Ernst & Young điều chỉnh tăng chi phí tài chính, khiến DXG lỗ trước thuế gần 300 tỷ đồng. Báo cáo tài chính hợp nhất sau soát xét cho thấy chi phí tài chính của DXG tăng 526 tỷ đồng so với báo cáo mà DXG tự lập trước đó. Vì vậy, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế của DXG đồng loạt giảm 526 tỷ đồng.

DXG ghi nhận lãi trước thuế 229 tỷ đồng. Tuy nhiên, BCTC được thực hiện bởi Ernst & Young điều chỉnh tăng chi phí tài chính, khiến DXG lỗ trước thuế gần 300 tỷ đồng.

Theo Đất Xanh, chênh lệch trước và sau kiểm toán trên báo cáo tài chính là do trong quá trình kiểm toán, Ernst & Young Việt Nam xác định khoản chuyển nhượng toàn bộ cổ phần trong Công ty LDG (theo nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 16/7/2020) là sự kiện phát sinh sau niên độ, nên yêu cầu DXG phải trích lập dự phòng tài chính trên báo cáo tài chính hợp nhất là 526 tỷ đồng. Điều này dẫn đến việc DXG chuyển từ lãi sang lỗ.

Theo Công ty này, giao dịch thoái vốn của Đất Xanh tại LDG đã được phản ánh toàn bộ vào hoạt động kinh doanh của DXG trong 6 tháng đầu năm 2020, và không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DXG trong quý 3 và 4 năm 2020. LDG là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Trước đây, DXG nắm giữ 36,72% vốn tại LDG. Thời điểm cuối năm 2019, giá trị khoản đầu tư tại LDG là 1.079 tỷ đồng nhưng đến cuối tháng 6/2020 chỉ còn 542 tỷ đồng.

Năm 2020, Đất Xanh đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.034 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 16% và 15% so với kết quả năm 2019. Tại thời điểm 30/6/2020, DXG vay nợ ngắn hạn 892 tỷ đồng và vay nợ dài hạn 4.952 tỷ đồng, tăng hơn 1.400 tỷ đồng so với hồi đầu năm.

Đức Long Gia Lai-DLG: Từ lãi 108 tỷ thành lỗ 7,4 tỷ
CTCP tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã chứng khoán: DLG) vừa có công văn giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán. Theo đó, sau khi tiến hành kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Đức Long Gia Lai từ lãi 108 tỷ đồng chuyển sang lỗ 7,4 tỷ đồng.

Thay đổi lớn dẫn đến khoản lỗ của DLG sau kiểm toán là chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Cụ thể, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 101,3 tỷ đồng tương ứng 51,3%. Trong đó, chi phí bán hàng chuyển sang là 9,7 tỷ đồng, bổ sung chi phí nguyên liệu, nhân công từ 2 công ty con gồm Công ty TNHH Mass Noble Investments và CTCP cà phê Gia Lai.

Sau khi tiến hành kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Đức Long Gia Lai từ lãi 108 tỷ đồng chuyển sang lỗ 7,4 tỷ đồng.

Trong hoạt động khác, thu nhập giảm do CTCP cà phê Gia Lai điều chỉnh giảm một số khoản phải thu trong năm không đủ điều kiện ghi nhận, công ty mẹ trình bày lại chi phí vườn cây cao su từ giá vốn bán hàng chuyển sang chi phí khác và bổ sung tiền chậm nộp thuế trong năm 2019. Điều này khiến hoạt động khác của DLG tăng lỗ 50% lên 43,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tại ngày 31/12/2019, DLG chưa thanh toán hầu hết các khoản vay đã đến hạn trả bao gồm nợ trái phiếu, vay ngân hàng và nợ một số tổ chức. Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể khả năng hoạt động liên tục của DLG.

Về vấn đề này, lãnh đạo Đức Long Gia Lai khẳng định vẫn đang hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Công ty đang làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc vay, giảm lãi suất cho vay phù hợp với dòng tiền của các dự án. Cùng với đó, DLG đang xây dựng các định hướng chiến lược, cấu trúc lại tập đoàn và tái cơ cấu các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.

Hoàng Anh Gia Lai-HAG: Lỗ hơn 1.800 tỷ đồng sau kiểm toán
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán ghi nhận lỗ ròng hơn 1.800 tỷ đồng, tăng thêm 200 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán.

Trong BCTC hợp nhất năm 2019 được kiểm toán, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với việc ghi nhận một khoản giảm trừ chi phí khác từ việc hoàn nhập chi phí dự phòng liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, đã được trích lập vào BCTC hợp nhất của các năm trước lũy kế đến cuối năm 2019 với tổng số tiền là 335 tỷ đồng, và đối với các khoản chi phí thuế cho năm 2019 ước tính 147 tỷ đồng.

HAG vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán ghi nhận lỗ ròng hơn 1.800 tỷ đồng, tăng thêm 200 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán.

Ngoài việc không cho hoàn nhập dự phòng thuế, báo cáo kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với việc đánh giá khả năng thu hồi của tổng các khoản phải thu từ các bên liên quan với số tiền hơn 5.668 tỷ đồng. Hiện tại, HAG đang có tổng cộng hơn 10.594 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng.

Báo cáo kiểm toán đánh giá, các khoản phải thu chưa xác định được khả năng thu hồi. HAG cho biết, các vườn cây chưa được đánh giá cao do đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, song tiềm năng tạo ra dòng tiền để trả nợ trong tương lai là rất lớn, đảm bảo khả năng thu hồi các khoản phải thu, còn số liệu báo cáo chỉ mang tính thời điểm.

Ngoài ra, trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, kiểm toán còn nhấn mạnh báo cáo được lập trên cơ sở hoạt động liên tục, trong khi nợ ngắn hạn của HAG đã vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 1.016 tỷ đồng, và một số khoản vay ngắn hạn đã bị trễ hạn thanh toán. Về vấn đề này, HAG cho biết trong năm 2020, công ty đang mở rộng thêm diện tích trồng chuối và các loại cây có giá trị kinh tế cao như mít, xoài, bơ, sầu riêng… cũng đến tuổi thu hoạch và sẽ đem lại nguồn thu lớn.

HAG còn đang tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính và làm việc với các bên cho vay để thực hiện các biện pháp giãn nợ, giảm lãi suất. Vì vậy, HAG tin rằng có khả năng tiếp tục hoạt động bình thường, và việc lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục là hợp lý.

TS4 đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, bất ngờ báo lỗ dù trước đó công bố khoản lãi trước thuế 2,77 tỷ đồng.

Thủy sản 4-TS4: Bất ngờ chuyển lãi thành lỗ sau kiểm toán
CTCP thủy sản số 4 (mã chứng khoán: TS4) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, bất ngờ báo lỗ dù trước đó công bố khoản lãi trước thuế 2,77 tỷ đồng. Giải trình về sự đảo chiều của lợi nhuận, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lực cho biết: Kiểm toán viên đã ghi nhận thêm 11,5 tỷ đồng chi phí lãi vay, trong khi trước đó, các khoản này được hạch toán vào chi phí dở dang trên bảng cân đối tài sản.

Ngoài ra, doanh thu bán hàng giảm nhẹ gần 160 triệu đồng, còn giá vốn lại tăng hơn 4,39 tỷ đồng cũng làm thay đổi đáng kể kết quả kinh doanh sau kiểm toán. Như vậy, doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2019 chỉ còn 200 tỷ đồng, giảm 87% so với năm trước đó. Mức giảm mạnh này một phần cũng do kết quả kinh doanh tăng trưởng đột biến ở năm 2018.

Không kể chi phí giá vốn, chi phí tài chính là khoản chi lớn nhất của TS4 các năm gần đây, nguyên nhân bởi doanh nghiệp này phụ thuộc phần lớn vào vốn vay. Tỷ lệ nợ đến cuối năm 2019 là 78%, trong khi mức đòn bẩy tài chính cuối năm 2018 thậm chí còn ở mức 87%. Riêng các khoản vay nợ tính lãi suất đã xấp xỉ 680 tỷ đồng, tương đương 57% tổng nguồn vốn.

Quý I/2020 tiếp tục là một kỳ kinh doanh thua lỗ, TS4 chỉ thu về gần 29 tỷ đồng doanh thu và hơn 1 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Dù các khoản chi phí đều được tiết giảm, kể cả chi phí tài chính, TS4 vẫn lỗ 2,9 tỷ đồng. Kết quả thua lỗ sau kiểm toán kéo phần lợi nhuận tích lũy đến cuối năm 2019 của doanh nghiệp này còn vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng. Tính thêm khoản lỗ quý 1/2020, doanh nghiệp này đã lỗ lũy kế gần 2 tỷ đồng.
Phạm Phù Cát -Theo TCV

Hoàng Anh Gia Lai-HAG: Lỗ hơn 1.800 tỷ đồng sau kiểm toán

Đất Xanh-DXG: Lợi nhuận giảm 526 tỷ sau soát xét báo cáo tài chính, từ lãi chuyển sang lỗ nặng

Có thể bạn quan tâm

Viện dưỡng lão TPHCM