Báo cáo tài chính lãi thành lỗ: Những chiếc bẫy chực chờ nhà đầu tư

Báo cáo tài chính (BCTC) của công ty cổ phần có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán là một tiêu chí để nhà đầu tư định giá giá trị cổ phiếu. Thế nhưng có nhiều BCTC công bố kết quả lãi lớn, sau kiểm toán lại kết luận lỗ nặng, những BCTC kiểu … Đọc tiếp Báo cáo tài chính lãi thành lỗ: Những chiếc bẫy chực chờ nhà đầu tư