Bất động sản công nghiệp trước làn sóng dịch chuyển FDI: Tổ nhỏ, xây chậm… ôm giấc mộng lớn

Để đón những nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài-FDI hàng đầu –những đại bàng, trong làn sóng dịch chuyển đầu tư hậu COVID-19 đòi hỏi nhiều yếu tố, trong đó hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) là một trong những điều kiện quan trọng. Hệ thống KCN đã và sẽ hình thành đang … Đọc tiếp Bất động sản công nghiệp trước làn sóng dịch chuyển FDI: Tổ nhỏ, xây chậm… ôm giấc mộng lớn