Về trang chủ Thời sự Trong nước BHYT: Giải pháp để tránh quá tải khi thông tuyến khám chữa bệnh

BHYT: Giải pháp để tránh quá tải khi thông tuyến khám chữa bệnh

Ngày 21/12, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có Chỉ thị số 25 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong bối cảnh mới. Các bệnh viện tuyến tỉnh phải có giải pháp tránh quá tải khi thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Quản lý chất lượng dịch vụ
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, từ ngày 1/1/2021, người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh không đúng tuyến tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh sẽ được quỹ bảo hiểm y tế trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng như trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến.

Các cơ quan quản lý, cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội chủ động trong quản lý, trong tổ chức khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nâng cao trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan bảo hiểm xã hội và người tham gia bảo hiểm y tế.

Khu vực đón tiếp người bệnh khám bảo hiểm y tế. (Ảnh: T.G/Vietnam+)

Các đơn vị trên cần bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế đồng thời sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hợp lý, hiệu quả, thực hiện đúng chủ trương về cơ chế tự chủ của cơ sở khám chữa bệnh. Để triển khai thực hiện quy định trên, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố, thủ trưởng y tế các bộ, ngành tăng cường công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế.

Các đơn vị có liên quan chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh tăng cường công tác quản lý chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh theo đúng Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện;

Xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị trong đó có quy định tiêu chuẩn nhập viện điều trị nội trú phù hợp với yêu cầu chuyên môn, điều kiện trang thiết bị và nhân lực của bệnh viện tối thiểu 80% các mã bệnh phổ biến mà bệnh viện đang khám chữa bệnh, không chỉ định điều trị nội trú các trường hợp không thực sự cần thiết.

Các cơ sở y tế cần sắp xếp, bố trí số giường bệnh phù hợp với quy mô, trang thiết bị, nhân lực hiện có của cơ sở khám chữa bệnh… Bộ trưởng Bộ Y tế cũng yêu cầu lãnh đạo sở y tế các địa phương và thủ trưởng y tế các bộ, ngành chỉ đạo các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới, chuyển một số bệnh mạn tính ở thể trung bình và nhẹ về tuyến huyện và xã quản lý.

Sở Y tế các tỉnh chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã thực hiện các giải pháp về nâng cao chất lượng tuyến y tế cơ sở, chú ý tập trung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu về chuyên môn trong khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia bảo hiểm y tế và giảm thiểu tình trạng người bệnh tự đi khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh, tuyến trung ương.

Giảm tình trạng nằm ghép
Đối với Giám đốc bệnh viện, viện có giường bệnh, cơ sở khám chữa bệnh các tuyến, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu tổ chức phổ biến, tập huấn về chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế; các quy định về xử phạt đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

“Trường hợp tăng số giường bệnh thực kê nhiều hơn so với số giường kế hoạch được phê duyệt để giảm tình trạng nằm ghép, bệnh viện phải bổ sung số lượng nhân lực kịp thời tương ứng”- Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu…

Tại Chỉ thị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng yêu cầu Cục Quản lý khám, chữa bệnh khẩn trương ban hành hướng dẫn xây dựng hướng dẫn chẩn đoán và điều trị các bệnh phổ biến, có tần suất mắc và nhập viện nội trú cao trong các cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn nhập viện nội trú tương ứng với mỗi loại bệnh lý.

Cục Quản lý khám, chữa bệnh phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng hướng dẫn tổ chức đặt lịch hẹn khám đối với người đến khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh. Vụ Kế hoạch-Tài chính khẩn trương xây dựng, trình ban hành các quy định về thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất, theo nhóm chẩn đoán và các quy định liên quan đến định mức, giá dịch vụ khám chữa bệnh.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền hoàn thiện các hướng dẫn chẩn đoán điều trị bệnh theo y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, các quy trình kỹ thuật chuyên ngành y học cổ truyền; xây dựng tiêu chí chỉ định điều trị nội trú đối với các cơ sở y học cổ truyền.

Thanh tra Bộ Y tế chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện trên phạm vi toàn quốc trong việc thực hiện các quy định về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Đặc biệt, các đơn vị có liên quan cần rà soát, quy định cụ thể tuyến của các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý, phối hợp với bảo hiểm xã hội cấp tỉnh chỉ đạo, tổ chức kiểm tra công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã, chú trọng kiểm tra việc chỉ định điều trị nội trú.
Theo Vietnam+

Truyện ngắn: Thánh nữ

NHNN lên tiếng về việc Mỹ xác định Việt Nam thao túng tiền tệ

Có thể bạn quan tâm