Ca bệnh thứ 17: Chính quyền họp khẩn lúc nửa đêm, cả thành phố mất ngủ, vì sao ?

Cả nước đang tự hào về chiến công chống dịch Covid-19 với sự chỉ đạo định hướng đúng đắn của các cấp lãnh đạo, với sự tận tâm quên mình của đội ngũ chuyên môn thì đùng một cái xuất hiện ca bệnh thứ 17. Một ca bệnh vốn là điều quá bình thường (trong … Đọc tiếp Ca bệnh thứ 17: Chính quyền họp khẩn lúc nửa đêm, cả thành phố mất ngủ, vì sao ?