Về trang chủ Chứng khoán Các dấu mốc của thị trường chứng khoán Việt Nam

Các dấu mốc của thị trường chứng khoán Việt Nam

Sau 20 năm hình thành và phát triển kể từ khi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập, đến nay ngành chứng khoán đã đạt được những thành tựu nhất định.

Sau 20 năm hình thành và phát triển kể từ khi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập, đến nay ngành chứng khoán đã đạt được những thành tựu nhất định.

Sau 20 năm hình thành và phát triển (20/7/2000-20/7/2020), quy mô thị trường chứng khoán không ngừng được mở rộng; số lượng doanh nghiệp niêm yết ngày càng tăng; hệ thống giao dịch, thanh toán hoạt động an toàn, hiện đại.
Theo TTXVN

G-Chip: Cơ hội cho nhà đầu tư nhỏ tham gia hệ sinh thái Google toàn cầu

Hiệp định VPA/FLEGT về lâm nghiệp-lâm sản: Đường đã mở nhưng xe chưa thông

Có thể bạn quan tâm