Về trang chủ Pháp luật Lập pháp Căn cước công dân: Dãy 12 số trên thẻ gắn chip có ý nghĩa như thế nào?

Căn cước công dân: Dãy 12 số trên thẻ gắn chip có ý nghĩa như thế nào?

12 số trên thẻ căn cước công dân gắn chip thể hiện nơi công dân đăng ký khai sinh, giới tính và năm sinh của người đó.

12 số trên thẻ căn cước công dân gắn chip thể hiện nơi công dân đăng ký khai sinh, giới tính và năm sinh của người đó.

Theo Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP, dãy số trên thẻ căn cước công dân gồm 12 số. Trong đó, 3 chữ số đầu tiên là mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh; 1 chữ số tiếp theo là mã giới tính của công dân; 2 chữ số tiếp theo là mã năm sinh của công dân; 6 chữ số cuối là khoảng số ngẫu nhiên.
Theo VTV

Truyện ngắn: Thánh nữ

CCCD: Quy trình làm thẻ căn cước công dân gắn chip

Có thể bạn quan tâm