CCCD: Quy trình làm thẻ căn cước công dân gắn chip

Hình dáng của thẻ căn cước công dân gắn chip Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước công dân (Thông tư số 06), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/1/2021. Thông tư số 06 quy định thẻ căn cước công … Đọc tiếp CCCD: Quy trình làm thẻ căn cước công dân gắn chip