Về trang chủ Pháp luật Lập pháp Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố: Trình tự, thủ tục bầu, bãi nhiệm chức vụ

Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố: Trình tự, thủ tục bầu, bãi nhiệm chức vụ

Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 và một số văn bản quy phạm pháp luật khác quy định trình tự, thủ tục bầu, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 và một số văn bản quy phạm pháp luật khác quy định trình tự, thủ tục bầu, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

Trình tự, thủ tục bầu, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ 2015, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 2015 và một số văn bản quy phạm pháp luật Khác.
Theo TTXVN

EVFTA chính thức có hiệu lực: Khởi động hành trình trên những toa tàu hạnh phúc

Ngân hàng bán bảo hiểm: Ai cũng thu lợi phần mình, chỉ có khách hàng là thua

Có thể bạn quan tâm