Về trang chủ Bất động sản Hạ tầng-Quy hoạch Chuẩn hoá thuật ngữ pháp luật về các loại hình bất động sản mới

Chuẩn hoá thuật ngữ pháp luật về các loại hình bất động sản mới

Trong những kiến nghị về việc hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh loại hình dự án căn hộ du lịch (condotel), Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cho rằng, trước hết, cần thống nhất sử dụng khái niệm căn hộ du lịch (condotel) và bổ sung loại cơ sở lưu trú du lịch là nhà phố du lịch vào Điều 48 Luật Du lịch.

Ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA dẫn chứng, tại Điều 48 Luật Du lịch quy định 8 loại cơ sở lưu trú du lịch; trong đó, tại Khoản 2 và Khoản 3 có quy định về biệt thự du lịch và căn hộ du lịch.

Ngay tại Nghị định 168/2017/NĐ-CP về các loại hình cơ sở lưu trú du lịch, Điều 2, Khoản 2 và 3 cũng quy định đồng thời giải thích rõ: Biệt thự du lịch là biệt thự có trang thiết bị, tiện nghi cho khách du lịch thuê và có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú; căn hộ du lịch là căn hộ có trang thiết bị, dịch vụ cần thiết phục vụ khách du lịch, khách có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú.

Cần thống nhất sử dụng khái niệm căn hộ du lịch (condotel) và bổ sung loại cơ sở lưu trú du lịch là nhà phố du lịch vào Điều 48 Luật Du lịch.

Còn tại Thông tư 21/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư cũng giải thích căn hộ lưu trú (condotel) là căn hộ nằm trong nhà chung cư hỗn hợp, phục vụ mục đích cho thuê lưu trú, có trang thiết bị, dịch vụ cần thiết để người thuê có thể tự phục vụ trong thời gian lưu trú.

Tuy nhiên, với cách giải thích về căn hộ lưu trú (condotel) theo Thông tư 21 của Bộ Xây dựng, ông Lê Hoàng Châu cho rằng chưa chuẩn và không thống nhất với Khoản 3 Điều 48 Luật Du lịch và Khoản 3 Điều 21 Nghị định 168. Theo lý giải của ông Châu, đã là căn hộ thì luôn có chức năng lưu trú.

Do vậy, dùng khái niệm căn hộ lưu trú để chỉ căn hộ du lịch (condotel) là chưa chuẩn. Căn hộ phục vụ mục đích cho thuê lưu trú thì không chỉ có căn hộ du lịch (condotel) mà còn có cả căn hộ nhà chung cư là loại căn hộ phổ biến nhất, hoặc căn hộ dịch vụ (serviced apartment) hoặc văn phòng khách sạn (officetel) cũng sử dụng vào mục đích cho thuê lưu trú.

Do đó, đã là căn hộ phục vụ mục đích lưu trú du lịch thì phải gọi là căn hộ du lịch thống nhất theo quy định của Luật Du lịch và Nghị định 168. Liên quan đến những vấn đề này, HoREA đề nghị sử dụng thống nhất khái niệm căn hộ du lịch (condotel) trong các văn bản quy phạm pháp luật; trong đó, có Thông tư 21/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Nếu theo giải thích của Thông tư 21, căn hộ lưu trú (condotel) là căn hộ nằm trong nhà chung cư hỗn hợp. tuy nhiên, điều này cũng chưa phản ánh đúng thực tế và chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, chủ yếu trong khu vực đô thị. Hiện nay, đa số căn hộ du lịch (condotel) nằm gọn trong tòa nhà cao tầng độc lập thuộc các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng – ông Châu dẫn chứng.

Mặt khác, tại Thông tư 21 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, không bao gồm các tòa nhà căn hộ du lịch (condotel) độc lập trong dự án khu du lịch nghỉ dưỡng. Do đó, vẫn cần có quy chuẩn kỹ thuật về căn hộ du lịch (condotel) trong các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng để thống nhất quản lý.

Cũng theo HoREA, đối chiếu với hoạt động thực tế, hiện vẫn còn thiếu một loại cơ sở lưu trú du lịch đó là nhà phố du lịch nằm trong khu du lịch nghỉ dưỡng còn được gọi bằng các tên shophouse du lịch, boutique du lịch.

Bởi vậy, cũng cần phân biệt rõ loại nhà phố du lịch nằm trong khu du lịch nghỉ dưỡng, khác với loại cơ sở lưu trú du lịch là nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê theo hình thức homestay (quy định tại Khoản 6 Điều 48 Luật Du lịch). Vì homestay là cơ sở lưu trú du lịch nằm ngoài các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng.

Việc bổ sung đầy đủ các loại cơ sở lưu trú du lịch sẽ giúp thống nhất trong quản lý, các chuyên gia và cả nhà đẩu tư cùng chung kỳ vọng này. Thời gian qua, để chấn chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh đối với một số loại hình bất động sản mới, từ ngày 23/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg Về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Trong đó, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành cơ chế quản lý đối với một số loại hình bất động sản mới (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú…) theo đúng quy định của pháp luật.
Theo Chinhphu

Bộ Xây dựng: 5 nguyên nhân khiến cải tạo chung cư cũ bị chậm

Thị trường văn phòng cho thuê thời COVID-19: Thoi thóp và nhìn lại

Có thể bạn quan tâm

Viện dưỡng lão TPHCM