Về trang chủ Kinh doanh Thương trường Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi triển khai EVFTA

Cơ hội và thách thức của Việt Nam khi triển khai EVFTA

EVFTA giúp Việt Nam đa dạng hóa quan hệ kinh tế-thương mại, thúc đẩy cải cách kinh tế, thu hút FDI chất lượng cao, song cũng gia tăng sức ép cạnh tranh cho nền kinh tế và doanh nghiệp.

EVFTA giúp Việt Nam đa dạng hóa quan hệ kinh tế-thương mại, thúc đẩy cải cách kinh tế, thu hút FDI chất lượng cao, song cũng gia tăng sức ép cạnh tranh cho nền kinh tế và doanh nghiệp.

Việc triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm tận dụng các cơ hội, đồng thời xử lý tốt những thách thức sẽ đem lại nhiều lợi ích, gia tăng nội lực và tính tự chủ của nền kinh tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong quan hệ với EU và các đối tác.
Theo TTXVN

EVFTA: Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam

Truyện ngắn: Lạc

Có thể bạn quan tâm