Về trang chủ Công nghệ Cách mạng công nghiệp COVID-19 có thể đảo ngược thành tựu y tế thế giới

COVID-19 có thể đảo ngược thành tựu y tế thế giới

Trước COVID-19, y tế thế giới vẫn ghi nhận nhiều bước tiến, song đại dịch này đang đe dọa đảo ngược thành tựu đạt được trong hàng chục năm qua.

Trước COVID-19, y tế thế giới vẫn ghi nhận nhiều bước tiến, song đại dịch này đang đe dọa đảo ngược thành tựu đạt được trong hàng chục năm qua.

Trước COVID-19, y tế thế giới vẫn ghi nhận nhiều bước tiến, song đại dịch này đang đe dọa đảo ngược thành tựu đạt được trong hàng chục năm qua.
Theo TTXVN

Hiệp định VPA/FLEGT về lâm nghiệp-lâm sản: Đường đã mở nhưng xe chưa thông

G-Chip: Cơ hội cho nhà đầu tư nhỏ tham gia hệ sinh thái Google toàn cầu

Có thể bạn quan tâm