COVID-19 lần 2 tác động đến nền kinh tế trong nước rất ghê gớm

Tại cuộc họp báo Chính phủ ngày 3/8, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trần Quốc Phương cho biết có quá nhiều yếu tố bất định, nhất là yếu tố liên quan đến COVID-19. Qua diễn biến COVID-19 cho thấy công tác dự báo hiện tại là rất khó, ngay các tổ chức … Đọc tiếp COVID-19 lần 2 tác động đến nền kinh tế trong nước rất ghê gớm