COVID-19: Việt Nam 80 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng

Ngày 21/11, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, như vậy đã 80 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 nào trong cộng đồng. Ngày 21/11, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, như vậy đã 80 ngày, Việt Nam không ghi nhận … Đọc tiếp COVID-19: Việt Nam 80 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng