Doanh nhân không thể buông tay trước đại dịch

COVID-19 trở lại khiến không ít doanh nhân có tâm lý thúc thủ. Tuổi Trẻ đã trao đổi với ông Đặng Văn Thành – chủ tịch Tập đoàn TTC, người đã chứng kiến và đi lên sau những biến cố xảy ra với doanh nghiệp trong ba thập niên qua. Ông Thành cho rằng doanh … Đọc tiếp Doanh nhân không thể buông tay trước đại dịch