Đồng bằng sông Cửu Long: Khi tháng Bảy nước không còn nhảy lên bờ!

Từ quy luật của tự nhiên là cứ vào tháng Bảy (Âm lịch) hằng năm, nước từ thượng nguồn sông Mekong tràn về các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long mang theo nguồn phù sa và nguồn lợi thủy sản, nên dân gian có câu Tháng Bảy nước nhảy lên bờ/Sắm rớ, sắm đáy … Đọc tiếp Đồng bằng sông Cửu Long: Khi tháng Bảy nước không còn nhảy lên bờ!