Về trang chủ Công nông Nông nghiệp Đồng Tháp: Di dời cơ sở nuôi chim yến ra khỏi đô thị, khu dân cư

Đồng Tháp: Di dời cơ sở nuôi chim yến ra khỏi đô thị, khu dân cư

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp vừa có đề nghị di dời cơ sở nuôi chim yến ra khỏi đô thị, khu dân cư đông người.

Theo ông Huỳnh Tất Đạt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, tỉnh đề nghị khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quyết định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

Ông Huỳnh Tất Đạt cho biết việc chăn nuôi chim yến trong đô thị, khu dân cư, đặc biệt chăn nuôi nhỏ lẻ cùng với công tác xử lý chất thải chăn nuôi chưa đảm bảo hoặc chưa triệt để, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các khu vực có mật độ dân số cao, khu nội thành của thành phố, thị trấn, đặc biệt gây tiếng ồn từ việc phát loa dẫn dụ chim yến.

Việc chăn nuôi chim yến trong đô thị, khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Trong 4.557 cơ sở nuôi chim yến, có 2.640 cơ sở, chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ 1.501 cơ sở, chăn nuôi trang trại quy mô vừa, 294 cơ sở, chăn nuôi trang trại quy mô lớn là 13 cơ sở và nhà nuôi chim yến.

Vì thế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đề xuất lộ trình vận động người chăn nuôi thực hiện di dời 50% số cơ sở chịu tác động vào năm 2021 và đến hết năm 2023 là 80% số cơ sở chịu tác động và phấn đấu đến cuối năm 2024 hoàn thành 100% công tác vận động người chăn nuôi di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp đề nghị đưa vùng nuôi chim yến ra ngoài vùng cấm chăn nuôi và quy định về việc không phát loa ngoài đối với các cơ sở chăn nuôi chim yến tại các khu dân cư.

Theo ông Huỳnh Tất Đạt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, khi di chuyển cơ sở chăn nuôi chim yến ra ngoài phạm vi quy định, tỉnh đề nghị hỗ trợ:

2.000.000 đồng/cơ sở chăn nuôi nông hộ, 3.000.000 đồng/cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, 4.000.000 đồng/cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, 6.000.000 đồng/cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 6.000.000 đồng/nhà yến (cơ sở nuôi chim yến).
Theo Chinhphu

Doanh nghiệp vừa và nhỏ kiệt sức trong COVID-19: Chật vật tìm sự trợ lực

Giá tổ yến giảm mạnh

Có thể bạn quan tâm