Về trang chủ Kinh doanh Chân dung Đức Long Gia Lai-DLG: Chuyển từ lãi thành lỗ sau kiểm toán

Đức Long Gia Lai-DLG: Chuyển từ lãi thành lỗ sau kiểm toán

Từ việc ghi nhận lãi 108 tỷ đồng, Đức Long Gia Lai-DLG lại báo lỗ 7,4 tỷ đồng trong báo cáo kiểm toán năm 2019. Công ty còn cho tổ chức, cá nhân vay gần 2.400 tỷ không tài sản đảm bảo.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (Đức Long Gia Lai) vừa có công văn giải trình báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán. Theo đó, sau khi tiến hành kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của Đức Long Gia Lai từ lãi 108 tỷ đồng chuyển sang báo lỗ 7,4 tỷ đồng.
Thay đổi lớn dẫn đến khoản lỗ của doanh nghiệp sau kiểm toán là chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhận khác và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
Từ việc ghi nhận lãi 108 tỷ đồng, Đức Long Gia Lai-DLG lại báo lỗ 7,4 tỷ đồng trong báo cáo kiểm toán năm 2019.
Cụ thể, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm 101,3 tỷ đồng tương ứng 51,3%. Trong đó, chi phí bán hàng chuyển sang là 9,7 tỷ đồng, bổ sung chi phí nguyên liệu, nhân công từ 2 công ty con gồm Công ty TNHH Mass Noble Investments và Công ty cổ phần Cà Phê Gia Lai. Ngoài ra, tập đoàn tăng trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi sau khi kiểm toán đánh giá và phân loại (trích dự phòng 93,8 tỷ đồng).
Trong hoạt động khác, thu nhập giảm do Cà Phê Gia Lai điều chỉnh giảm một số khoản phải thu trong năm không đủ điều kiện ghi nhận, công ty mẹ trình bày lại chi phí vườn cây cao su từ giá vốn bán hàng chuyển sang chi phí khác và bổ sung tiền chậm nộp thuế trong năm 2019. Điều này khiến hoạt động khác của doanh nghiệp tăng lỗ 50% lên 43,4 tỷ đồng.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tăng từ 6,3 tỷ đồng lên 17,4 tỷ đồng do tăng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải nộp từ hoàn nhập trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại công ty mẹ và khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi giữa công ty con với công ty mẹ trong năm.
Trong khi lợi nhuận điều chỉnh giảm mạnh từ dương sang âm, đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh nhiều vấn đề quan trọng hoạt động của Đức Long Gia Lai. Cụ thể doanh nghiệp còn có khoản công nợ 121 tỷ đồng liên quan dự án hợp tác xây dựng 5 cây cầu bê tông tại Lào chưa thu hồi được.
Một lưu ý nữa đó là trong báo cáo tài chính hợp nhất, tính tới ngày 31/12/2019, Tập đoàn đã cho một số tổ chức, cá nhân vay gần 2.400 tỷ đồng, tương đương 27,85% tổng tài sản mà không có tài sản đảm bảo. Đức Long Gia Lai không đưa ra giải trình cụ thể nào về lưu ý này của kiểm toán.
Với khoản cho vay các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cho rằng đây chỉ là lưu ý của đơn vị kiểm toán. Với khoản công nợ, Đức Long Gia Lai cho biết công trình được nghiệm thu theo tiến độ nhưng các nhà thầu khác chưa hoàn thiện hạng mục đường dẫn ở vị trí 2 đầu cầu. Chủ đầu tư đã kiểm tra thực tế và đôn đốc các nhà thầu thi công.
Bên cạnh đó, tại ngày 31/12/2019, tập đoàn chưa thanh toán hầu hết các khoản vay đã đến hạn trả bao gồm nợ trái phiếu, vay ngân hàng và nợ một số tổ chức. Điều này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trong yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.
Về vấn đề này, lãnh đạo Đức Long Giai Lai khẳng định vẫn đang hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường. Công ty đang làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc vay, giảm lãi suất cho vay phù hợp với dòng tiền của các dự án trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay.
Cùng với đó, ban lãnh đạo đang xây dựng các định hướng chiến lược, cấu trúc lại tập đoàn và tái cơ cấu các lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
Theo Theleader.vn

Đất Xanh-DXG: Lợi nhuận giảm 526 tỷ sau soát xét báo cáo tài chính, từ lãi chuyển sang lỗ nặng

Hưng Thịnh Cát Tường: Khởi tố vụ chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án


https://theleader.vn/duc-long-gia-lai-chuyen-tu-lai-thanh-lo-sau-kiem-toan-1590052137367.htm

Có thể bạn quan tâm