EVFTA: Cần quan tâm hơn đến các rào cản phải vượt qua

EVFTA có 17 chương, chương thuế chỉ là một chương, 16 chương còn lại nêu ra nhiều yêu cầu mà doanh nghiệp phải đáp ứng. Chuyên gia khuyên rằng hãy như một vận động viên điền kinh, đừng quan tâm đến giải thưởng trước mắt, mà hãy chú ý đến những rào cản ở dưới … Đọc tiếp EVFTA: Cần quan tâm hơn đến các rào cản phải vượt qua