EVFTA chính thức có hiệu lực: Khởi động hành trình trên những toa tàu hạnh phúc

EVFTA mở ra cánh cổng thị trường 18 nghìn tỷ USD, 508 triệu dân với hàng hóa của Việt Nam. Theo tính toán của Bộ KH&ĐT, xuất khẩu (XK) của Việt Nam sang EU sẽ tăng thêm khoảng 42,7% trong 5 năm đầu thực thi hiệp định. Trả lại tên cho nông sản Việt Cánh … Đọc tiếp EVFTA chính thức có hiệu lực: Khởi động hành trình trên những toa tàu hạnh phúc