EVFTA: Cơ hội để nông nghiệp Việt Nam thúc đẩy sản xuất

Việc cắt giảm thuế nhập khẩu trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ tăng sức ép cạnh tranh cho nhà sản xuất trong nước không chỉ về giá mà còn về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm; trong đó, chăn nuôi là ngành dự báo … Đọc tiếp EVFTA: Cơ hội để nông nghiệp Việt Nam thúc đẩy sản xuất