Về trang chủ Kinh doanh Thương trường EVFTA: Hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với cam kết lao động

EVFTA: Hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với cam kết lao động

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Các hoạt động này của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ được triển khai trong giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ lao động, tiêu chuẩn lao động phù hợp với các tiêu chuẩn, cam kết, công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, trong đó có việc xây dựng nghị định hướng dẫn thực thi Bộ luật Lao động năm 2019.

Đơn vị này cũng xây dựng, hoàn thiện hồ sơ trình gia nhập Công ước số 87 của ILO về tự do hiệp hội theo Quyết định số 121/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Người lao động sản xuất hàng dệt may xuất khẩu.

Bên cạnh đó, Bộ cũng ghiên cứu, đề xuất gia nhập các công ước phù hợp khác của ILO. Để tăng cường năng lực thực thi, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc triển khai cam kết lao động trong EVFTA.

Hệ thống thanh tra lao động cũng được tăng cường năng lực để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật lao động, bao gồm việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi phân biệt đối xử và can thiệp, thao túng đối với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm triển khai thực hiện Chương trình theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, đơn vị này cũng xây dựng báo cáo quốc gia định kỳ về tình hình áp dụng các Công ước cơ bản và các Công ước khác của ILO theo nghĩa vụ thành viên ILO. Đồng thời, Bộ sẽ đánh giá tác động của Hiệp định EVFTA đến vấn đề lao động, việc làm và xã hội.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ xây dựng và ban hành đồng bộ các chính sách xã hội để giúp người lao động bị mất việc làm do các doanh nghiệp gặp khó khăn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Theo Vietnam+

EVFTA chính thức có hiệu lực: Khởi động hành trình trên những toa tàu hạnh phúc

Hiệp định EVFTA: Doanh nghiệp ngành thép tìm đường vào châu Âu

Có thể bạn quan tâm