Về trang chủ Kinh doanh Chân dung FLC: Lợi nhuận chuyển từ lãi sang lỗ do ảnh hưởng của dịch COVID-19

FLC: Lợi nhuận chuyển từ lãi sang lỗ do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Công ty cổ phần Tập đoàn FLC vừa có văn bản số 280/FLC-BKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải trình kết quả sản xuất kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020.

Theo đó, trong quý 1, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn FLC đạt hơn 911 tỷ đồng, giảm hơn 350 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, tương đương 28%. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính đạt 77,9 tỷ đồng, giảm 124 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019, xấp xỉ 61,6% và lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 8,6 tỷ đồng, giảm 240 tỷ đồng, tương đương 96,5%.

Đại diện Tập đoàn FLC cho biết, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý I năm 2020 giảm chủ yếu là do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Phối cảnh tổng thể Trường Đại học FLC.

Cùng với việc gửi văn bản về việc giải trình kết quả sản xuất kinh doanh trên báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC cũng đã gửi văn bản 281/FLC-BKT đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải trình kết quả sản xuất kinh doanh trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020.

Đáng lưu ý, văn bản này cũng chỉ rõ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý 1 lỗ gần 1,9 nghìn tỷ đồng, trong khi cũng vào thời điểm này năm ngoái Tập đoàn FLC lãi hơn 8 nghìn tỷ đồng. Theo Tập đoàn FLC, sở dĩ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp hợp nhất quý 1 giảm và chuyển từ lãi sang lỗ chủ yếu do ảnh hưởng từ dịch COVID-19 đến hoạt động của các ngành du lịch, hàng không, nghỉ dưỡng và bất động sản.

Chính vì vậy, đây là nguyên nhân dẫn đến giá vốn bán hàng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Trước đó, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020. Trong báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần quý I đạt xấp xỉ 4,8 nghìn tỷ đồng nhưng giá vốn bán hàng lại tăng so với doanh thu, lên tới hơn 6,2 nghìn tỷ đồng.

Vì vậy, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn FLC lỗ hơn 1,4 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh lỗ gần 1,9 nghìn tỷ đồng. Thống kê từ Tập đoàn FLC, tính đến cuối tháng 3 tổng tài sản của doanh nghiệp này đã tăng hơn 1,5 nghìn tỷ đồng so với đầu kỳ, lên 33.549 tỷ đồng; trong đó, nợ phải trả tăng hơn 3,4 nghìn tỷ đồng và vốn chủ sở hữu giảm gần 1,9 nghìn tỷ đồng.
Theo Vietnam+

Giao dịch ngân hàng: Khách hàng cần tránh những chiêu lừa nào?

Báo cáo tài chính lãi thành lỗ: Những chiếc bẫy chực chờ nhà đầu tư

Có thể bạn quan tâm