GBHEX: Sàn giao dịch phân quyền ba lõi đầu tiên trên thế giới

GBHex là sàn giao dịch tiền điện tử phi tập trung hàng đầu thế giới cung cấp ba sản phẩm thương mại tài chính phi tập trung, bao gồm: 1/Giao dịch tiền điện tử và mã hóa mã thông báo ERC20; 2/Sử dụng tiền điện tử cho cổ phiếu, cổ phiếu (Fortune 500), chỉ số, … Đọc tiếp GBHEX: Sàn giao dịch phân quyền ba lõi đầu tiên trên thế giới