Giao dịch ngân hàng: Khách hàng cần tránh những chiêu lừa nào?

Thời gian qua, một số nhân viên ngân hàng đã lợi dụng kẻ hở trong quản lý để thực hiện các thủ đoạn lừa đảo, đưa đến hậu quả nghiêm trọng mà người chịu nhiều thiệt hại nhất là khách hàng. Làm thế nào để tránh những chiêu lừa này? Nâng khống số tiền vay … Đọc tiếp Giao dịch ngân hàng: Khách hàng cần tránh những chiêu lừa nào?