Về trang chủ Pháp luật Hành pháp Giấy phép lái xe: Người dân ngồi nhà có thể cấp, đổi trực tuyến

Giấy phép lái xe: Người dân ngồi nhà có thể cấp, đổi trực tuyến

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Y tế phối hợp chia sẻ dữ liệu vi phạm pháp luật Giao thông đường bộ với phần mềm dịch vụ công trực tuyến đổi giấy phép lái xe tích hợp trên Cổng Dịch vụ quốc gia.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Công an phối hợp triển khai kết nối trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cung cấp API (các phương thức, giao thức kết nối) kết nối với cơ sở dữ liệu của ngành Công an để tra cứu, xác nhận vi phạm pháp luật giao thông đường bộ của người lái xe với hệ thống dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đồng thời, các đơn vị trên cử đầu mối phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải (qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam) thống nhất bộ chỉ tiêu thông tin, phương thức trao đổi dữ liệu và kế hoạch thực hiện chi tiết, đảm bảo hoàn thành trước 15/6/2020.

Việc cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến sẽ tạo thuận lợi cho những người dân và giảm các thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Y tế phối hợp triển khai kết nối trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và cung cấp các phương thức kết nối với cơ sở dữ liệu của ngành y tế để tra cứu, xác nhận sức khỏe người lái xe của các cơ sở y tế tại Hà Nội và Hà Nam với hệ thống dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên công dịch vụ công quốc gia trong giai đoạn thí điểm (thời gian kết nối kỹ thuật dự kiến trong tháng 6/2020) và các cơ sở y tế còn lại trong toàn quốc trong gian đoạn tiếp theo.

Hiện nay, Tổng cục Đường bộ đang triển khai xây dựng hệ thống và làm việc với Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) về chia sẻ thông tin kết quả khám sức khoẻ người lái xe, với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) về chia sẻ dữ liệu vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, làm cơ sở thẩm định, giải quyết thủ tục hành chính cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe mức độ 4.

Tuy nhiên do việc kết nối, sử dụng dữ liệu của các bộ, ngành để giải quyết thủ tục hành chính còn mới, trong khi phạm vi triển khai trên toàn quốc, do đó, phía Tổng cục Đường bộ cho rằng cần thiết phải thí điểm, đánh giá, hoàn chỉnh trước khi triển khai rộng ra toàn quốc.

Cụ thể, giai đoạn thí điểm (bắt đầu từ 1/7/2020) sẽ kết nối với dữ liệu ngành Y tế để thực hiện kết nối dữ liệu khám sức khỏe phục vụ cấp mới, cấp đổi giấy phép lái xe tại một số bệnh viện của thành phố Hà Nội (gồm Bệnh viện E, Bệnh viện Giao thông Vận tải, Bệnh viện đa khoa Hà Đông) và tất cả các bệnh viện tại tỉnh Hà Nam;

Kết nối với dữ liệu ngành công an trong việc thực hiện kết nối với cơ sở dữ liệu vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ phạm vi toàn quốc (theo kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông từ tháng 6/2020 sẽ triển khai cơ sở dữ liệu trên phạm vi toàn quốc).

Giai đoạn 2 sẽ thực hiện triển khai toàn quốc. Trước đó, ngày 9/12/2019, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã chính thức vận hành cung cấp các loại dịch vụ được lựa chọn, triển khai trên toàn quốc.

Cụ thể, có 5 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố gồm đổi giấy phép lái xe; thông báo hoạt động khuyến mại, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình); dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ doanh nghiệp) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện.

Chỉ cần truy cập vào địa chỉ , người dân và doanh nghiệp có thể đăng nhập được đến tất cả các Cổng Dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; theo dõi tình trạng giải quyết, đánh giá chất lượng giải quyết và gửi phản ánh, kiến nghị không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.
Theo Chinhphu

Truyện ngắn: Chuyện làng chó

Truyện ngắn: Lạc

Có thể bạn quan tâm

Viện dưỡng lão TPHCM