Giữa đại dịch COVID-19: Doanh nghiệp chuyển hướng để tồn tại và phụng sự

Giữa khó khăn bủa vây từ dịch COVID-19 bùng phát, bên cạnh những doanh nghiệp (DN) chết lâm sàng thì cũng có nhiều DN đã nhanh nhạy chuyển hướng sản xuất kinh doanh vừa để tồn tại, vừa đáp ứng nhu cầu của xã hội. Gỗ nội-ngoại thất tìm lên không gian mạng Ngành gỗ nội-ngoại … Đọc tiếp Giữa đại dịch COVID-19: Doanh nghiệp chuyển hướng để tồn tại và phụng sự