Giữa đại dịch COVID-19: Doanh nghiệp làm gì để thoát hiểm?

Rà soát, tối ưu lại hệ thống, cắt bỏ những lĩnh vực và sản phẩm không hiệu quả, tăng kênh bán hàng, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cắt giảm-chia sẻ chi phí/lợi nhuận… là những tiêu chí giúp doanh nghiệp (DN) vượt bão COVID-19. Kinh tế chia sẻ của ngành dịch vụ ăn … Đọc tiếp Giữa đại dịch COVID-19: Doanh nghiệp làm gì để thoát hiểm?