Về trang chủ Công nông Nông nghiệp Hải Quan phản hồi về thuế nhập khẩu mặt hàng hạt giống rau

Hải Quan phản hồi về thuế nhập khẩu mặt hàng hạt giống rau

Thời gian qua, các cơ quan báo chí có đề cập đến việc áp mã hàng hóa-HS và tính thuế nhập khẩu mặt hàng hạt giống rau và hạt giống dưa hấu các loại. Về vấn đề này, ngày 12/6, Tổng cục Hải quan chính thức có thông tin phản hồi.

Theo cơ quan hải quan, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 và Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính Phủ, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP có quy định trách nhiệm ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam:

Mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính và trường hợp có sự khác biệt về mã số giữa các danh mục quản lý chuyên ngành với danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì việc phân loại, xác định mã số HS thực hiện theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam là đúng theo quy định pháp luật.

Trồng dưa hấu mùa khô mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ nông dân tại Sóc Trăng.

Cụ thể, căn cứ Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và tham khảo chú giải chi tiết danh mục HS chương 12 thì các mặt hàng hạt dưa, hạt bí được phân loại thuộc nhóm 12.07, không phân biệt mục đích sử dụng để làm giống hay dùng cho mục đích khác là đúng theo các quy định của pháp luật về phân loại, xác định mã số hàng hóa.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đã ra các công văn 3726/TCHQ-TXNK ngày 6/6/2019, 7952/TXNK-PL ngày 30/8/2019, 2248/TCHQ-TXNK ngày 8/4 và 2743/TCHQ-TXNK ngày 28/4 hướng dẫn về nội dung này.

Và mới đây, ngày 11/6, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 3864/TCHQ-TXNK chỉ đạo các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục miễn thuế đối với mặt hàng hạt giống rau, hạt giống dưa và hạt giống bí nhập khẩu là phù hợp quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ.
Theo Chinhphu

Truyện ngắn: Lạc

Ford-Volkswagen: Hợp tác phát triển xe thương mại và xe điện

Có thể bạn quan tâm