Hàng Việt: Chiếm lĩnh sân nhà, chuẩn bị tâm thế để vươn ra thế giới

Ngày 29/4/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 634/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (sau đây gọi là “Đề án phát triển thị trường”) giai đoạn 2014-2020. Đến nay, hệ thống … Đọc tiếp Hàng Việt: Chiếm lĩnh sân nhà, chuẩn bị tâm thế để vươn ra thế giới