Về trang chủ Kinh doanh Chân dung Hoàng Anh Gia Lai-HAG: Lỗ hơn 1.800 tỷ đồng sau kiểm toán

Hoàng Anh Gia Lai-HAG: Lỗ hơn 1.800 tỷ đồng sau kiểm toán

Ngoài việc không cho hoàn nhập dự phòng thuế, báo cáo kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với việc đánh giá khả năng thu hồi của tổng các khoản phải thu từ các bên liên quan với số tiền hơn 5.668 tỷ đồng của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán ghi nhận lỗ ròng hơn 1.800 tỷ đồng, tăng thêm 200 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán.
Nguyên nhân chủ yếu do báo cáo kiểm toán đã đề nghị trích lập thêm chi phí dự phòng liên quan đến hợp tác kinh doanh của công ty con.
Cụ thể, trong BCTC hợp nhất năm 2019 được kiểm toán, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với việc ghi nhận một khoản giảm trừ chi phí khác từ việc hoàn nhập chi phí dự phòng liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, đã được trích lập vào BCTC hợp nhất của các năm trước lũy kế đến cuối năm 2019 với tổng số tiền là 335 tỷ đồng và đối với các khoản chi phí thuế cho năm 2019 ước tính 147 tỷ đồng.
Hoàng Anh Gia Lai-HAG vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán ghi nhận lỗ ròng hơn 1.800 tỷ đồng, tăng thêm 200 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán.
Đây là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến Nghị định 20 về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
Mục đích của Nghị định 20 để đánh vào các doanh nghiệp FDI để chống chuyển giá. Tuy nhiên HAGL cho rằng công ty không phải đối tượng của chống chuyển giá và cũng đang lỗ nặng nên việc công ty phải nộp khoản thuế thu nhập doanh nghiệp do bị loại chi phí lãi vay phát sinh vượt 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay và chi phí khấu hao trong năm.
HAGL đang kiến nghị với Chính phủ để được miễn giảm phần thuế này. Tuy nhiên, kiểm toán vẫn đưa ra ý kiến ngoại trừ vì cho rằng tính đến cuối năm 2019, Nghị định 20 vẫn chưa có văn bản sửa đổi chính thức.
Ngoài việc không cho hoàn nhập dự phòng thuế, báo cáo kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với việc đánh giá khả năng thu hồi của tổng các khoản phải thu từ các bên liên quan với số tiền hơn 5.668 tỷ đồng.
Hiện tại, HAGL đang có tổng cộng hơn 10.594 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn động. Báo cáo kiểm toán đánh giá, các khoản phải thu chưa xác định được khả năng thu hồi bao gồm gần 1.600 tỷ đồng tài sản thuần của công ty Chăn nuôi Gia Lai, hơn 1.235 tỷ đồng tài sản thuần của Lê me, 1.300 tỷ đồng bảo lãnh của ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HAGL và hơn 701 tỷ đồng cấn trừ các khoản phải trả các bên liên quan.
Ban lãnh đạo HAGL cho biết, các vườn cây chưa được đánh giá cao do đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, song tiềm năng tạo ra dòng tiền để trả nợ trong trương lai là rất lớn, đủ đảm bảo khả năng thu hồi cáck hoản phải thu, còn số liệu báo cáo chỉ mang tính thời điểm.
Ngoài ra, trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, kiểm toán còn nhấn mạnh báo cáo được lập trên cơ sở hoạt động liên tục trong khi nợ ngắn hạn của HAGL đã vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 1.016 tỷ đồng và một số khoản vay ngắn hạn đã bị trễ hạn thanh toán.
Về vấn đề này, HAGL cho biết trong năm 2020, công ty đang mở rộng thêm diện tích trông chuối và các loại cây có giá trị kinh tế cao nhưu mít, xoài, bơ, sầu riêng,… cũng đến tuổi thu hoạch và sẽ đem lại nguồn thu lớn.
HAGL còn đang tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính và làm việc với các bên cho vay để thực hiện các biện pháp giãn nợ, giảm lãi suất. Vì vậy, HAGL tin rằng mình có khả năng tiếp tục hoạt động bình thường và việc lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục là hợp lý.
Theo TheLeader.vn

Đức Long Gia Lai: Khách hàng mua căn hộ Đức Long Western Park đồng loạt khởi kiện


https://totimes.net/dat-xanh-dxg-loi-nhuan-giam-526-ty-sau-soat-xet-bao-cao-tai-chinh-tu-lai-chuyen-sang-lo-nang/

Có thể bạn quan tâm