In Hoà Phát: Vốn 18 tỷ muốn sở hữu địa ốc Hưng Vượng Developer trị giá nghìn tỷ

Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hoà Phát (In Hoà Phát) dự kiến mua 56% cổ phần của Hưng Vượng Developer, một công ty địa ốc mới lập ngày 22/4. Theo tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên, In sách giáo khoa Hoà Phát dự kiến mua lại cổ phần từ … Đọc tiếp In Hoà Phát: Vốn 18 tỷ muốn sở hữu địa ốc Hưng Vượng Developer trị giá nghìn tỷ