Về trang chủ Công nông Ngư nghiệp Khắc phục thẻ vàng IUU: Ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản trái phép

Khắc phục thẻ vàng IUU: Ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản trái phép

Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Nghị quyết số 34-NQ/TU về tăng cường các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân tỉnh Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái pháp luật. Nghị quyết xác định nhiệm vụ này là cả hệ thống chính trị của tỉnh cùng tham gia thực hiện.

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nâng cao nhận thức của ngư dân và các tổ chức, cá nhân liên quan về chống hoạt động khai thác IUU.

Thực hiện Nghị quyết số 34-NQ/TU của Tỉnh ủy, các ngành chức năng, đơn vị hữu quan của tỉnh phối hợp, tăng cường trong đấu tranh, phòng ngừa và xử lý vi phạm khai thác IUU, nỗ lực quyết liệt ngăn chặn và chấm dứt tàu cá của ngư dân Kiên Giang khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Kiên Giang ban hành Nghị quyết số 34-NQ/TU về tăng cường các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân tỉnh Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái pháp luật.

Các đơn vị kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến; hoàn thiện hệ thống lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá, đảm bảo vận hành, kết nối với trung tâm giám sát hành trình tàu cá của tỉnh. Đồng thời, các đơn vị tiếp tục thực hiệp tốt quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Vùng 4 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 4, Hải đoàn 28 để tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát trên biển.

Áp dụng hình thức xử lý vi phạm hành chính cao nhất hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái pháp luật. Hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau thỏa thuận ký kết thực hiện ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ hoạt động khai thác IUU, phối hợp thực hiện nghiêm các giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU theo quy định tại hai tỉnh.

Từ đó, tiến tới chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân của hai tỉnh khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Hai tỉnh phối hợp phát triển nghề cá có trách nhiệm, khai thác hiệu quả, bền vững nguồn lợi thủy sản, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên vùng biển Kiên Giang và Cà Mau.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh tỉnh tăng cường quản lý, ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái pháp luật.

Tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, đơn vị có liên quan và các địa phương thực hiện nghiêm các giải pháp theo khuyến cáo của Ủy ban châu Âu, Luật Thủy sản, các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Các ngành, đơn vị và địa phương nỗ lực quyết liệt hơn nữa các giải pháp quản lý ngăn chặn, tiến đến chấm dứt tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép.

Theo đó, đẩy mạnh tuyên truyền cho ngư dân và chủ tàu; xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm; triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các quy chế, kế hoạch phối hợp tuần tra chung trong hoạt động khai thác thủy sản trên biển giữa tỉnh Kiên Giang và các tỉnh, đơn vị chức năng.
Theo Chinhphu

Thành phố Hội An thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 31/7

Tây Ninh: Đã bắt được tài xế xe container trốn khỏi khu cách ly y tế

Có thể bạn quan tâm