Khắc phục thẻ vàng IUU: Ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản trái phép

Tỉnh ủy Kiên Giang ban hành Nghị quyết số 34-NQ/TU về tăng cường các giải pháp ngăn chặn, chấm dứt tàu cá và ngư dân tỉnh Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản trái pháp luật. Nghị quyết xác định nhiệm vụ này là cả hệ thống chính trị … Đọc tiếp Khắc phục thẻ vàng IUU: Ngăn chặn tàu cá khai thác hải sản trái phép