Về trang chủ Pháp luật Hành pháp Kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm tạp chí có biểu hiện báo hóa

Kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm tạp chí có biểu hiện báo hóa

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, sẽ lập đoàn kiểm tra đột xuất một số tạp chí có dấu hiệu “báo hóa”, hoạt động sai tôn chỉ mục đích, có biểu hiện nhũng nhiễu doanh nghiệp, tổ chức, lợi dụng tự do báo chí để hoạt động trái pháp luật. Đây là một trong nhiều biện pháp Bộ triển khai thời gian tới để tăng cường quản lý báo chí.

Tại Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Phan Tâm cho biết, 6 tháng tới, Bộ sẽ tiếp tục định hướng để báo chí tập trung tuyên truyền cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thể hiện trung thực dòng chảy chính của xã hội, tạo đồng thuận và niềm tin xã hội, tạo khát vọng Việt Nam hùng cường, tạo nên sức mạnh tinh thần để Việt Nam bứt phá, vươn lên.

Kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm tạp chí có biểu hiện báo hóa.

Bộ sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn trong kinh tế, có cơ chế đặt hàng cho báo chí, đồng thời, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương xem xét dành một phần kinh phí thích đáng để đặt hàng báo chí nhằm truyền thông hiệu quả hơn cho các chương trình mục tiêu, tăng hiệu quả đối với công tác quản lý nhà nước và xã hội trong lĩnh vực quản lý cũng như địa bàn liên quan.

Ông Trần Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, cho biết thêm, Bộ sắp trình Chính phủ Đề án về tăng cường hiệu quả thông tin tuyên truyền thiết yếu thông qua việc tăng cường đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước đối với lĩnh vực Báo chí – Xuất bản. Đây là cơ sở cho nhiều giải pháp căn cơ, lâu dài đối với kinh tế báo chí, khẳng định vai trò và vị thế của Nhà nước với tư cách là “Khách hàng lớn của Báo chí”.

Ông Lâm cho biết, cùng với việc kiểm tra đột xuất các tạp chí có dấu hiệu báo hóa, Bộ sẽ bổ sung hình thức và mức xử phạt đối với việc lãnh đạo cơ quan báo chí ký giấy giới thiệu cho phóng viên đi tìm hiểu vấn đề không thuộc tôn chỉ mục đích của báo.

Cuối tháng 7/2020 Bộ sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu thẻ nhà báo online để phục vụ công tác tra cứu, quản lý, giám sát và báo cáo vi phạm. Ngoài ra, tiến hành sửa đổi một số quy định của pháp luật cho phép tăng thẩm quyền của Sở thông tin và truyền thông địa phương đối với việc giám sát, xử lý vi phạm của cơ quan báo chí trên địa bàn.
Theo TPO

G-Chip: Cơ hội cho nhà đầu tư nhỏ tham gia hệ sinh thái Google toàn cầu

Sinh viên nước ngoài học trực tuyến hoàn toàn sẽ phải rời khỏi Mỹ


Có thể bạn quan tâm