Kim Oanh Group: Nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, đề nghị xem xét lại Huân chương Lao động

Ngày 14/2/2020, Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBTƯ MTTQ VN) đã có Công văn gửi Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương, Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đơn kiến nghị, phản ánh của công dân đề nghị xem xét lại việc đề xuất … Đọc tiếp Kim Oanh Group: Nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, đề nghị xem xét lại Huân chương Lao động