Kinh tế thế giới trì trệ sau đại dịch: Cơ hội để Việt Nam bức tốc vươn lên?

Đại dịch COVID-19 tạo ra sự bất ổn lớn cả về kinh tế, chính trị và xã hội trên toàn cầu. Với những đặc điểm riêng có, làm sao để Việt Nam không chỉ vượt qua bẫy thu nhập trung bình, mà còn có thể vươn vai thành nước phát triển? Điểm sáng trong đại … Đọc tiếp Kinh tế thế giới trì trệ sau đại dịch: Cơ hội để Việt Nam bức tốc vươn lên?