Lâm Đồng: Cục Thuế sửa hồ sơ kiểm tra thuế để hợp thức hóa việc làm trái pháp luật

Công ty cổ phần Sao Đà Lạt, chủ đầu tư Khu du lịch Đường hầm đất sét nổi tiếng ở thành phố Đà Lạt, đang có đơn khiếu nại Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng về việc kiểm tra thuế tại công ty trong thời gian dài gấp 70 lần so với quy định của Luật … Đọc tiếp Lâm Đồng: Cục Thuế sửa hồ sơ kiểm tra thuế để hợp thức hóa việc làm trái pháp luật