Mua nhà ở: Khách hàng cần lưu ý điều gì về việc bảo hành công trình

Bộ Xây dựng đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, trong đó đề xuất sửa đổi quy định về kinh phí bảo trì tòa nhà. Nhưng … Đọc tiếp Mua nhà ở: Khách hàng cần lưu ý điều gì về việc bảo hành công trình