Về trang chủ Pháp luật Lập pháp Mục tiêu cấp 50 triệu căn cước công dân

Mục tiêu cấp 50 triệu căn cước công dân

Tính đến ngày 27/4, công an 63 địa phương thu nhận 33.920.141 hồ sơ căn cước công dân, đạt 67,8% so với chỉ tiêu đề ra.

Tính đến ngày 27/4, công an 63 địa phương thu nhận 33.920.141 hồ sơ căn cước công dân, đạt 67,8% so với chỉ tiêu đề ra.

Tính đến ngày 27/4, công an 63 địa phương thu nhận 33.920.141 hồ sơ căn cước công dân, đạt 67,8% so với chỉ tiêu đề ra.
Theo Vietnam+

CCCD: Quy trình làm thẻ căn cước công dân gắn chip

Truyện ngắn: Thánh nữ

Có thể bạn quan tâm