Về trang chủ Chỉ số Hạnh phúc Năm 2021: Những cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Năm 2021: Những cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới

Theo Bảng xếp hạng Hộ chiếu Henley, Nhật Bản một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng với hộ chiếu có thể cung cấp quyền miễn thị thực hoặc xin thị thực tại chỗ khi đến 193 khu vực trên thế giới.

Theo Bảng xếp hạng Hộ chiếu Henley, Nhật Bản một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng với hộ chiếu có thể cung cấp quyền miễn thị thực hoặc xin thị thực tại chỗ khi đến 193 khu vực trên thế giới.

Theo Bảng xếp hạng Hộ chiếu Henley, Nhật Bản một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng với hộ chiếu có thể cung cấp quyền miễn thị thực hoặc xin thị thực tại chỗ khi đến 193 khu vực trên thế giới.
Theo Vietnam+

Vụ Trương Châu Hữu Danh: Khởi tố thêm một bị can

Quy định về hộ chiếu có gắn chip điện tử

Có thể bạn quan tâm