Ngân hàng xử lý nợ xấu: Vỡ trận do đại dịch và tín hiệu đáng sợ

Đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 (gọi tắt là Đề án) đang tiến triển tốt, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng đã được kiểm soát, duy trì ở mức dưới 3% và giảm liên tục qua các năm: Cuối năm 2016 … Đọc tiếp Ngân hàng xử lý nợ xấu: Vỡ trận do đại dịch và tín hiệu đáng sợ