Ngày 15/9 hoàn thành kết nối các ngân hàng trên Cổng Dịch vụ công

Sáng 9/9, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp bàn về việc kết nối, tích hợp chức năng thanh toán của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin, để tiếp tục … Đọc tiếp Ngày 15/9 hoàn thành kết nối các ngân hàng trên Cổng Dịch vụ công