Về trang chủ Khỏe đẹp Du lịch Ngày Du lịch Thế giới 27/9: Du lịch và phát triển nông thôn

Ngày Du lịch Thế giới 27/9: Du lịch và phát triển nông thôn

Ngày Du lịch Thế giới (27/9) là cơ hội để nhìn nhận vai trò và khả năng kiến tạo tương lai của du lịch tại các khu vực nông thôn.

Ngày Du lịch Thế giới (27/9) là cơ hội để nhìn nhận vai trò và khả năng kiến tạo tương lai của du lịch tại các khu vực nông thôn.

Chủ đề của Ngày Du lịch Thế giới (27/9/2020) là “Du lịch và Phát triển nông thôn. Đây là cơ hội để nhìn nhận vai trò và khả năng kiến tạo tương lai của du lịch tại các khu vực nông thôn.
Theo TTXVN

EVFTA: Cần quan tâm hơn đến các rào cản phải vượt qua

Ngân hàng bán bảo hiểm: Ai cũng thu lợi phần mình, chỉ có khách hàng là thua

Có thể bạn quan tâm