Về trang chủ Thời sự Quốc tế Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh 27/12 theo sáng kiến của Việt Nam

Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh 27/12 theo sáng kiến của Việt Nam

Tại phiên họp toàn thể ngày 7/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết A/RES/75/27 thành lập “Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh” vào ngày 27/12 hàng năm.​

Tại phiên họp toàn thể ngày 7/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết A/RES/75/27 thành lập “Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh” vào ngày 27/12 hàng năm.​

Tại phiên họp toàn thể ngày 7/12, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết A/RES/75/27 thành lập “Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh” vào ngày 27/12 hàng năm.​
Theo TTXVN

Truyện ngắn: Thánh nữ

Năm 2026: Dự báo Việt Nam bước vào thời kỳ dân số già

Có thể bạn quan tâm