Nhà ở xã hội: Hoàn thiện chính sách về phát triển và quản lý

Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Quốc hội ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, Tòa án Nhân dân … Đọc tiếp Nhà ở xã hội: Hoàn thiện chính sách về phát triển và quản lý