Về trang chủ Chỉ số Hạnh phúc Những phiên chợ Tết có một không hai của người Việt

Những phiên chợ Tết có một không hai của người Việt

Những phiên chợ Tết độc đáo ở các vùng miền của đất nước, không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi người mua-kẻ bán tới để tìm kiếm sự an lành, hạnh phúc và may mắn.

Những phiên chợ Tết độc đáo ở các vùng miền của đất nước, không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi người mua-kẻ bán tới để tìm kiếm sự an lành, hạnh phúc và may mắn.

Những phiên chợ Tết độc đáo ở các vùng miền của đất nước, không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa, mà còn là nơi người mua-kẻ bán tới để tìm kiếm sự an lành, hạnh phúc và may mắn.
Theo TTXVN

GBHEX: Sàn giao dịch phân quyền ba lõi đầu tiên trên thế giới

Truyện ngắn: Thánh nữ

Có thể bạn quan tâm